ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมะ ระวิโรจน์ (อั๋น (มะ))
ปีที่จบ : 47   รุ่น : 18
อีเมล์ : tamma_r@npp.co.th , tammaa.it@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ. ดั๊บเบิ้ลเอ เอทานอล จำกัด
ตำแหน่ง : System Development and IT
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ เอทานอล จำกัด 1 ม. 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ม.ค. 2556,11:00 น.   หมายเลขไอพี : 203.144.139.253


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล