ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิราภรณ์ วรรณา (จอย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : -
อีเมล์ : joyzaa_012@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 304 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ก.ย. 2558,09:59 น.   หมายเลขไอพี : 202.29.179.65


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล