ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 กรอกเกรด
03 ต.ค. 61 ลงคะแนน ปพ.5
26 ก.ย. 61 ถึง 27 ก.ย. 61 ซ่อมเสริม
ชุดนักเรียน
21 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61 สอบปลายภาค 1/61
ชุดนักเรียน
16 ม.ค. 61 วันครู
08 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่2/2560
29 ธ.ค. 60 ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
21 ธ.ค. 60 งานประจำปี ต้อนรับลมหนาว ครั้งที่ 20
04 เม.ย. 58 งานฉลองครบ 30 ปี โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
งานฉลองครบ 30 ปี โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
31 มี.ค. 58 รับมอบตัวนักเรียนใหม่
รับมอบตัวนักเรียนใหม่
27 มี.ค. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สอบคัดห้องนักเรียนใหม่
สอบคัดห้องนักเรียนใหม่
26 มี.ค. 58 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6
16 มี.ค. 58 ถึง 20 ก.พ. 58 แจ้งจบและสอบซ่อม
สอบซ่อมครั้งที่ 1
09 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 กรอกเกรด
กรอกเกรด
23 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 สอบปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2557
ม.ต้น สอบ 24 , 26 ก.พ. 58
ม.ปลาย สอบ 23 , 25 , 27 ก.พ. 58
20 ก.พ. 58 สอบ LAS
ระดับชั้น ม.1 และ ม.2
19 พ.ย. 57 วันมหาธีราชเจ้า
สุภาพ วิชาการ
13 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง
สุภาพ วิชาการ
12 พ.ย. 57 สอบธรรมะ
สุภาพ วิชาการ
31 ต.ค. 57 เลือกชุมนุม
สุภาพ วิชาการ
30 ต.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง
สุภาพ วิชาการ
27 ต.ค. 57 เปิดเทอม
ชุดนักเรียน วิชาการ
27 ต.ค. 57 เลือกวิชาเพิ่มเติม
สุภาพ วิชาการ
27 ต.ค. 57 เลือกวิชาเพิ่มเติม
สุภาพ วิชาการ
10 ส.ค. 57 ถึง 14 ส.ค. 57 แสดงผลงานทางวิชาการและนิทรรศการ ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน
สุภาพ บริหาร
04 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ

ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

พิธีวันแม่และกราบแม่

วิชาการ
04 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 กิจกรรมกีฬาสีปีการศึกษา 2557
ชุดพละ วิชาการ
02 ส.ค. 57 อบรมการใช้ห้องสมาร์ทคลาสรูม
31 ก.ค. 57 อบรมวัยใสโดย อบต.ห้วยแม่เพรียง
30 ก.ค. 57 นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจานร่วมกับโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จัดให้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมดูแล
ชุดสุภาพ ชุดกีฬา บริหารทั่วไป
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 57 คืนความสุขให้ประชาชน
ร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
พาเหรด บริหารทั่วไป
23 ก.ค. 57 การรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
สุภาพ แผนงาน
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่1/2557

ม.ต้น สอบวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ม.ปลายสอบวันจันทร์  พุธ  ศุกร์

วิชาการ
05 มิ.ย. 57 การประเมินโรงเรียนในฝันด้านคุณธรรมนำวิชาการ
วิชาการ
12 มี.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประชุมผู้ปกครอง

แจ้งผลการสอบเป็นทางการ

นักเรียนม.3 ม.6 แจ้งจบการศึกษา

นักเรียน ม.1 2 4 และ 6 รับหนังสือเรียนวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม ไว้อ่านล่วงหน้า ค้นข้อมูลเตรียมรายงาน
วิชาการ
06 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 กรอกเกรดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กรอกเกรดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ใหม่
วิชาการ
27 ก.พ. 57 ส่งผลงานครูมืออาชีพ
ส่งผลงานครูมืออาชีพ ดังต่อไปนี้
โครงงานนักเรียน ตามกิจกรรม หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
วิจัยทางการศึกษา
สมุดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
วิชาการ
24 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
ม.ต้นสอบวันที่

ม.ต้น สอบวันที่ 25 และ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ม.ปลาย สอบวันที่ 24  26  และ  28 กุมภาพันธ์ 2557
ชุดนักเรียน วิชาการ
19 ก.พ. 57 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งแต่ห้องเรียนได้เตรียมนำเสนอชิ้นงานที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และจัดทำ แสดงผลงานในหอประชุมในชั่วโมง ที่ 6 - 7 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
วิชาการ
17 ก.พ. 57 การแจ้ง นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ และคาดว่าจะติด 0 ร มส

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบที่ห้องวิชาการและนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0 ร มส เพื่่อให้ท่านผู้อำนวยการตรวจสอบ

วิชาการ
15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 สอบโอเนต ม.6
กำหนดการสอบ โอเนต ม.6
ชุดนักเรียน วิชาการ
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบโอเนต ม.3
กำหนดการสอบ โอเนต ม.3


ชุดนักเรียน วิชาการ
05 ก.พ. 57 ถึง 07 ก.พ. 57 การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.1 3

ค่ายศรียานนน์ ชะอำ

ครูม.ต้นควบคุม ม.ปลายเรียนปกติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 ม.ค. 57 ส่งคะแนนกลางภาค
วิชาการ
16 ม.ค. 57 ถึง 13 ม.ค. 57 เชิญร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน
เรียนเชิญคุณครูร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน และสถานศึกษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
ชุดสุภาพ วิชาการ
16 ม.ค. 57 แจ้งกิจกรรมวันครู
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ในวันที่ 16 มกราคม 2557
ผ้าไทย วิชาการ
06 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2556
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

ต.ต้น  สอบวั้นที่ 7 และ 9 ม.ค. 2557

ม.ปลาย สอบวันที่ 6  9  และ 11 ม.ค. 2557

ขอให้นักเรียนอ่านหนังสือและผู้ปกครองร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด
วิชาการ
03 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็ก วันปีใหม่
ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดกิกจรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ในวันที่ 3 ม.ค. 2557 ขอความร่วมมือนักเรียนและครูร่วมกิจกรรมและทำบุญตักบาตร
ชุดพละ วิชาการ
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 พ.ย. 56 สอบธรรมศึกษา สนามสอบนักธรรมอำเภอแก่งกระจาน
ฝ่ายบริหาร
15 พ.ย. 56 กิจกรรมทำบุญประจำเดือนพฤศจิกายนและกิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 พ.ย. 56 การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 และ ม.6
ฝ่ายบริหาร
02 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.5
ฝ่ายบริหาร
30 ต.ค. 56 ถึง 01 พ.ย. 56 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนโรงเรียนควีนทาวน์ ประเทศสิงคโปร์กับนักเรียนแก่งกระจานวิทยา
ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ
26 ต.ค. 56 การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.2
ฝ่ายบริหาร
13 มี.ค. 56 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 น. เพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน
ชุดสุภาพ วิชาการ
08 มี.ค. 56 กำหนดการกรอกเกรด ณ ห้องคอมพิวเตอร์
ขอเชิญคณะครูกรอกเกรดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ เวลา 8.30 น. เพื่อให้เสร็จทันแจ้งผู้ปกครองในวันที่ 13 มีนาคม 25556
งานวัดผล ทะเบียน
05 มี.ค. 56 ถึง 07 มี.ค. 56 กำหนดการสอบซ่อมนอกรอบ รีเกรด
กำหนดให้นักเรียนได้ติดตามดูผลคะแนนนอกรอบและซ่อมเสริมคะแนน
ชุดนักเรียน วิชาการ
26 ก.พ. 56 ถึง 04 มี.ค. 56 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2555
ม.ต้น สอบปลายภาควันที่ 26 , 28 กุมภาพันธ์ 2556
 
ป.ปลาย สอบปลายภาควันที่  27  กุมภาพันธ์ ,  1  และ  4  มีนาคม  2556
ชุดนักเรียน งานวัดผล
23 ก.พ. 56 ถึง 25 ก.พ. 56 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยชุมนุมรักษาดินแดน ได้กำหนดนำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2555 ณ บ้านโปร่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้นักศึกษาได้เตรียมตัวให้พร้อม

ชุดฝึก ชุมนุรักษาดินแดน
22 ก.พ. 56 กิจกรรมส่งพี่ม.3 และม.6
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยงานกิจกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และงานแนะแนวร่วมจัดกิจกรรมส่งพี่ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม. 3 และระดับชั้น ม. 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหาร
20 ก.พ. 56 ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2555
ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการได้กำหนดให้มีการแสดงผลงานนักเรียนแต่ละห้องเรียน ปีการศึกษา 2555 ในหัวข้อ ก้าวสู่สากลโลกด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 13.00 - 15.30 น. จึงขอให้ทุกห้องได้เตรียมความพร้อมเพื่อแสดงศํกยภาพของนักเรียน เพื่อก้าวสู่การพลเมืองที่ดีของชาติ  กลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป
 
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
19 ก.พ. 56 กองลูกเสือ ม.3 ตรวจขั้นที่ 5
ด้วยคณะครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ได้ผ่านการอบรมวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และได้กำหนดตรวจขั้นที่ 5 ในวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะผู้ตรวจจากลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี  ขอให้ลูกเสือและผู้กำกับทุกท่านได้เตรียมความพร้อมเพรียง
ชุดลูกเสือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
15 ก.พ. 56 กำหนดแจ้ง 0 ร มส ก่อนสอบปลายภาค 2/2555
ขอแจ้งให้คณะครูทุกท่านทราบ
    ขอความร่วมมือจากคณะครูทุกท่าน แจ้งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่า ไม่มีสิทธิ์สอบ  หรือ ติด 0   ร   ที่งานวัดผล  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อนำเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป
 
ชุดปฏิบัตราชการ งานวัดผล
15 ก.พ. 56 ซักซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในชั่วโมงคนดีศรีเมืองเพชร

นักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
17 ก.ย. 55 ถึง 29 ต.ค. 55 การสอบปลายภาคเรียน1/55
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ม.ต้น สอบวันที่  15 และ 19 กันยายน 2555
ม.ปลาย สอบวันที่  15 , 17 และ 19 กันยายน 2555
ชุดนักเรียน วิชาการ
17 ก.ย. 55 ถึง 21 ต.ค. 55 แจ้งปฏิทินงานโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
กำหนดการสอบและปิดภาคเรียน
ชุดนักเรียน วิชาการ
25 มิ.ย. 55 ถึง 29 มิ.ย. 55 ดอกจั่นเกมส์ปี 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมกีฬาสี ดอกจั่นเกมส์

ชุดพลศึกษา วิชาการ
29 มี.ค. 55 การปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 29 มีนาคม ขอเชิญคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ชุดสูทโรงเรียน วิชาการ
16 มี.ค. 55 ถึง 31 พ.ค. 55 กำหนดการสอบซ่อมและแจ้งจบการศึกษา

ให้นักเรียนที่จบการศึกษาแจ้งจบได้ที่งานทะเบียนและนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่นติดต่อแก้งานด่วน

ชุดนักเรียน วิชาการ
04 ม.ค. 55 ถึง 09 ม.ค. 55 สอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาได้จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 4 , 6 , 9 มกราคม 2555

ชุดปฏิบัติราชการ งานวัดผล/วิชาการ
23 ธ.ค. 54 งานประจำปีโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดงานประจำปีโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ประจำปี 2554  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการหารายได้เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษา
ชุดสุภาพ บริหารทั่วไป
16 ธ.ค. 54 สอบธรรมะศึกษา อำเภอแก่งกระจาน
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนในเขตอำเภอแก่งกระจาน ให้นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี โท เอก เข้าร่วมสอบ และครูทุกท่านร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ
ชุดปฏิบัติราชการ วิชาการ
02 ธ.ค. 54 ถึง 05 ธ.ค. 54 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันพ่อ ในวันที 2 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.00 -12.00 น. โดยกำหนดการดังนี้
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดย ม.4 ห้อง 1 เป็นเจ้าภาพ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 เชิญพ่อเข้าร่วมกิจกรรม
 
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นัดหมายที่หน้าอำเภอแก่งกระจาน เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรกับอำเภอแก่งกระจาน และทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวเต็มยศ บุคลากร ประชาชน ชุดสุภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/บริหารทั่วไป
26 พ.ย. 54 การประชุมเชิงปฏิบัติการของสหวิทยาเขตรามราชนิเวศมฤคทายวัน

ด้วยสหวิทยาเขตรามราชนิเวศมฤคทายวัน ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของสหวิทยาเขต ในวันที่ 26 พ.ย. 2554 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี  โดยรายละเอียดการประชุมให้ดูในคำสั่งโรงเรียนที่ 205/2554

ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร
25 พ.ย. 54 กิจกรรมวันธีรราชเจ้า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) กำหนดจัดพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันธีรราชเจ้า ขอให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับ ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 25 พ.ย. 2554 ณ หอประชุม
ชุดลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 พ.ย. 54 ถึง 23 พ.ย. 54 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
สพม.10 กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2554 โดยมีโรงเรียนศรัทธาสมุทรเป็นเจ้าภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเป็นเจ้าภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะเป็นเจ้าภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนพรพมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ ศูนย์หุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเป็นเจ้าภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนหัวหินเป็นเจ้าภาพกิจกรรมฯ แข่งขันระดับภาคกลางฯ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2554 และแข่งขันระดับประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2555
ชุดปฏิบัติราชการ วิชาการ
07 พ.ย. 54 ถึง 09 พ.ย. 54 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

ชุดสุภาพ วิชาการ
26 ต.ค. 54 ถึง 04 พ.ย. 54 กำหนดการสอบซ่อม
งานวิชาการขอกำหนดวันสอบซ่อมสำหรับนักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ขอให้นักเรียนได้ดำเนินการตามปฏิทินการทำงาน
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
25 ต.ค. 54 วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

นักเรียน ครู บุคลกรทางการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ชุดนักเรียน ชุดปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
23 ต.ค. 54 วันปิยมหาราช

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ อำเภอแก่งกระจาน  เวลา 08.00 น.

การแต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาว บุคลากรชุดสูท ฝ่ายบริหาร
แจ้งปฏิทินงานโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนเข้ารับการประเมินการปฏิรูปการศึกษา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์