ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อโรงเรียน

 

ก.จ.

 

สีประจำโรงเรียน

 

แดง - เหลือง  

 

ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน

 

ดอกจั่น

 

คำขวัญ

 

รู้หน้าที่  สามัคคี  มีคุณธรรม

 

คติพจน์

 

วิริเยนฺน  ทุกขมเจติ

 

 

 

คนเราพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

ปรัชญา

 

เรียนเยี่ยม  กีฬายอด  มารยาทงาม

 

สถานที่ตั้ง

 

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา  อำเภอแก่งกระจาน

 

 

 

จังหวัดเพชรบุรี   76170

 

 

 

โทรศัพท์/โทรสาร    032 - 465178

 

เวปไซต์

 

www.kaengwit.ac.th