ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย อะไรเอ่ย?
รูปที่1 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 4 พยางค์นะ
รูปที่2 ทายคำจากภาพ..ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่3 ทายคำจากภาพ..ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่4 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่5 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่6 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่7 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่ 7 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่ 8 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่ 9 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่10 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่11 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 7 พยางค์นะ
รูปที่ 12 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่ 13 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่ 14 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่15 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่16 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่ 17 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ

 

รูปที่18 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่ 19 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่ 20 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่ 21 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่22 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่23 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่24 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่25 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่26 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่27 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่28 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่29 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 5 พยางค์นะ
รูปที่30 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 2 พยางค์นะ
รูปที่ 31 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 4 พยางค์นะ
รูปที่32 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่33 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ
รูปที่ 34 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 4 พยางค์นะ
รูปที่35 ทายคำจากภาพ ภาพนี้มี 3 พยางค์นะ