ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สารสนเทศ60ยังไม่สมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 695.33 KB 86
แบบเก็บข้อมูลนักเรียน DMC ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 73
ข้อมูลครู59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.77 KB 135
SAr59 Word Document ขนาดไฟล์ 237.47 KB 122
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสริญญา) Word Document ขนาดไฟล์ 68.71 KB 152
ข้อมูล SAR โรงเรียนปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 114
ข้อมูล SAR ปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 186
เอกสารประเมินความสามารถด้านเทคโน แก้ไขให้คำนวณอัตโนมัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.33 KB 154
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 182
ประกันคุณภาพ ครูมาริษา อบรม7กพ60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 207.51 KB 129
ค่าอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 282.96 KB 105
ปกเอกสารนักเรียนพระราชทาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 125
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 623.2 KB 114
แผนที่ฐานการจัดการเรียนรู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 143.86 KB 97
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 638.76 KB 160
หน้าปก สารสนเทศปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 121
SAR58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 120
ส่งประเมินมาตรฐานผู้เรียนรายบุคคล ชั้น ม.3/3 ครูภาษิตา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.88 KB 160
กิจกรรม59 โครงการสารสนเทศ ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 160
โครงการ 59 ครูภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 161
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.51 KB 164
พรีเซน To be Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 177
ปก to be แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 200
คู่มือสำหรับประชาชน พรบ.การอำนวยความสะดวก 128
สคส JPEG Image ขนาดไฟล์ 233.04 KB 185
โพสเตอร์ โรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 99.71 KB 208
เกียรติบัตร 56 Word Document ขนาดไฟล์ 299 KB 2055
รายชื่อนักเรียน ปี57-1...10มิย Word Document ขนาดไฟล์ 47.87 KB 1824
รายชื่อ นักเรียน ม.2 ตรวจรับแท๊บแล็ต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 241
GPA Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 328 KB 420
เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 17731
สารสนเทศ 55 Word Document ขนาดไฟล์ 544.07 KB 439
ฮอร์โมนม5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 14787
sarr Word Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 2244
sar Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 2069
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 344
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 653.05 KB 462
ข้อมูล 10 มิ.ย.56 Word Document ขนาดไฟล์ 14.34 KB 385
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 อ.สมจิตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 433
ผลงานเด่น ปี 55 โดย สารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 127 KB 1614
มฐ.3 ภาษิตา Word Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 421
ตารางสอบโอเน็ต วิทย์ 200 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.88 KB 504
โครงการของบวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 518
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 643
แบบนิเทศข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 530
แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 1931
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 6634
แบบอนุมัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 471