ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 453) 11 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 446) 03 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 449) 21 ส.ค. 62
ราคากลาง การซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เลขที่ 1/2562 (อ่าน 653) 10 พ.ย. 61
รายละเอียดปริมาณงาน การประกวดราคาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เลขที่ 1/2562 (อ่าน 656) 10 พ.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 722) 10 พ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ม.ต้น (อ่าน 1142) 18 ม.ค. 61
ประกาศหยุดเรียนทวิศึกษา ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 1124) 27 พ.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประภทวิชาชีพพาณิชยกรรม (อ่าน 1289) 05 เม.ย. 60
"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการกา (อ่าน 1199) 27 ก.พ. 60
ประกาศเรื่องซื้อหนังสือเรียนประจำปี ปึ2559 (อ่าน 1260) 06 มี.ค. 59
แจ้งกำหนดการช่วงสอบปลายภาค (อ่าน 1451) 01 ต.ค. 58
ประกาศสอบราคา ระบบคอมพิวเตอร์และอุกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1297) 26 ก.ค. 58
กำหนดการสอนเสริม (ติว) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1208) 31 ต.ค. 57
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 1305) 29 ต.ค. 57
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1122) 29 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาเอกสารประกอบสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิชาอังกฤษเพื่อการเกษตร (อ่าน 1185) 10 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1230) 09 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เรื่อง มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1254) 09 ส.ค. 57
อบรมการใช้ห้องสมาร์ทคลาสรูม (อ่าน 1211) 29 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน (อ่าน 1171) 23 ก.ค. 57
การรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (อ่าน 1014) 23 ก.ค. 57
แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนไปศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (อ่าน 1356) 23 ก.ค. 57
กำหนดการสอบซ่อม ซ่อมเสริม และแก้ไข นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส และจบไม่พร้อมรุ่น รอบที่ ๒ (อ่าน 1173) 17 มี.ค. 57
โควต้ารับตรงเข้าเรียนสายพยาบาล แพทย์แผนไทยและเวชทะเบียน (อ่าน 1217) 05 มี.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ สมัครรับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่3 ภายในวันที่ 25 เม.ย. 57 (อ่าน 1211) 05 มี.ค. 57
กำหนดสอบปลายภาค วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 1112) 05 ก.พ. 57
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2557 (อ่าน 1321) 14 ม.ค. 57
แจ้งการส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2556 ภายใน 22 ม.ค. 2557 (อ่าน 1153) 06 ม.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน (อ่าน 1174) 06 ม.ค. 57
แจ้งกิจกรรมวันครู (อ่าน 1189) 06 ม.ค. 57
กำหนดการสอบกลางภาค2/2556 (อ่าน 1205) 06 ม.ค. 57
ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนได้ทาง faceboo อีกช่องทางนะค่ะ (อ่าน 1190) 28 พ.ย. 56
ประกาศโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เรื่อง มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดี และทุนปัจจัยพื้นฐาน (ค่ารถ (อ่าน 1276) 18 พ.ย. 56
แจ้งยกเลิกการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ6 (อ่าน 1221) 08 พ.ย. 56
ประกาศ เิปิดซองประมูลร้านค้างานประจำปีโรงเรียน ครั้งที่ 17 (อ่าน 1265) 29 ต.ค. 56
กำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระหว่างโรงเรียนควีนทาวน์ประเทศสิงคโปร์กับนักเรียนแก่งกระจานวิทยา (อ่าน 1358) 29 ต.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูและนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕ (อ่าน 1302) 26 ก.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูและนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕ (อ่าน 1245) 26 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (อ่าน 1293) 26 ก.ย. 56