ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูธนัญญา ประภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูชัยชาญ แก้วชิงดวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูกาญจนา สุขสำราญ
ครู คศ.2

ครูภาษิตา พรมจันทร์
ครู คศ.2

ครูพัชรา แพทย์พันธ์
ครู คศ.1

ครูชุมพล สิทธิชัย
ครูผู้ช่วย

ครูพีรพล ตันทรัพย์
ครูอัตราจ้าง